Search

Quality Control Manager – Quản lý chất lượng

Nhiệm vụ chính:

Triển khai hệ thống tiêu chuẩn chất lượng

 • Triển khai tiêu chuẩn chất lượng nội bộ để kiểm soát các khâu sản xuất, quy trình sản xuất, …
 • Lập kế hoạch thử nghiệm, theo dõi và đánh giá các thay đổi về thông số quy trình sản xuất, các sản phẩm mới hoặc các nguyên liệu mới

Triển khai và giám sát kế hoạch kiểm soát chất lượng

 • Lập kế hoạch đào tạo, hướng dẫn, triển khai và thống nhất việc kiểm soát chất lượng giữa Bộ phận QC và các bên có liên quan
 • Giám sát và báo cáo việc thực hiện kiểm soát chất lượng trong toàn nhà máy
 • Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm soát chất lượng định kỳ tại các nhà cung cấp NVL, vật tư, dịch vụ như đánh giá định kỳ hàng năm, đánh giá nhà xưởng NCC, đánh giá rủi ro và mối nguy, …

Thống kê dữ liệu chất lượng và phân tích chất lượng

 • Ghi nhận thông tin, dữ liệu về chất lượng in, phế liệu, năng suất sản xuất và tổng hợp thông tin
 • Phân tích và đánh giá xu hướng chất lượng sản xuất; đề xuất các biện pháp để cải thiện chất lượng
 • Báo cáo định kỳ về chất lượng

Phát triển, cải tiến chất lượng sản phẩm, cải tiến quy trình

 • Ghi nhận, đánh giá về chất lượng sản phẩm của công ty hiện tại; so sánh với xu hướng chất lượng của thị trường và đề xuất các biện pháp cải tiến chất lượng, phát triển để tăng mức độ cạnh tranh của sản phẩm (kết hợp với Bộ phận Công nghệ)
 • Ghi nhận, đánh giá rủi ro, nguy cơ hoặc khuyết điểm trong quy trình kiểm soát chất lượng hiện tại; đề nghị cải tiến kịp thời và phát triển các công nghệ chuyên môn mới …

Dịch vụ khách hàng, phân tích và giải quyết sự cố

 • Chịu trách nhiệm chính về chất lượng sản phẩm của nhà máy; kết hợp cùng Bộ phận Kinh doanh và Công nghệ tiếp nhận các khiếu nại chất lượng từ khách hàng, các điểm không phù hợp; phân tích nguyên nhân và biện pháp khắc phục, phòng ngừa, …
 • Hỗ trợ nhà máy trong phân tích và giải quyết các sự cố liên quan đến kỹ thuật, chất lượng, …

Dẫn dắt và phát triển đội nhóm:

 • Hướng dẫn nhân viên các kỹ năng trong công việc
 • Tuyển dụng, đánh giá và đề xuất phù hợp nhằm ghi nhận và phát triển nhân viên


Yêu cầu:

 • Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương tại các nhà máy sản xuất
 • Có tư duy logic, Kỹ năng đánh giá nội bộ, Kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề.
 • Kỹ năng dẫn dắt và phát triển đội nhóm
 • Kỹ năng điều phối và hợp tác giữa các phòng ban
 • Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh kỹ thuật liên quan.

Application

Địa chỉ : Lô B2/1-6, Đường VL2, Xã Long Hiệp, Bến Lức, Long An, Việt Nam
Email: HR.Information@TKMB.com.vn
Điện Thoại: (+84 272) 363 8980