Search

Learning and Development Supervisor – Giám sát đào tạo

Mô tả công việc_ Learning and Development Supervisor

Tóm tắt: Triển khai các hoạt động phân tích nhu cầu học hỏi, lập kế hoạch đào tạo, triển khai đào tạo và đánh giá hiệu quả hoạt động học hỏi phát triển của nhân viên; đồng thời triển khai các hoạt động gắn kết nhân viên phù hợp với mục tiêu, định hướng và văn hóa cốt lõi của công ty

Trách nhiệm chính:

Phân tích và lập kế hoạch đào tạo: 15%

 • Phối hợp với quản lý bộ phận phân tích nhu cầu học hỏi và đào tạo của phòng ban dựa trên năng lực của các vị trí và hiệu quả công việc thực tế, mục tiêu phát triển của phòng ban và định hướng phát triển của công ty
 • Lập kế hoạch đào tạo đảm bảo bảo chương trình, nội dung học hỏi và phát triển nhân viên được phê duyệt về mặt thời gian, ngân sách phù hợp với mục tiêu chung của công ty

Triển khai các chương trình đào tạo, huấn luyện, học hỏi và phát triển: 50%

 • Tìm kiếm và chọn lọc đơn vị đào tạo phù hợp với nhu cầu và mục đích của người học
 • Triển khai đào tạo, huấn luyện (nội bộ, bên ngoài), học hỏi và phát triển theo kế hoạch ngân sách được duyệt
 • Đánh giá hiệu quả huấn luyện, đào tạo thông qua phản hồi của nhân viên về cảm nhận hiệu quả buổi học, thay đổi về mặt nhận thức, hành vi của nhân viên và giá trị hiệu quả công việc mà nhân viên đã mang lại trong suốt quá trình học hỏi và phát triển
 • Là cầu nối giữa nhân viên (người học) và quản lý trong lộ trình học hỏi và phát triển của nhân viên

Tổ chức các hoạt động gắng kết nhân viên: 15%

 • Tổ chức các buổi trao đổi 2 chiều, truyền thông về văn hóa công ty
 • Triển khai các chương trình ghi nhận thành tích và những hoạt động gắng kết nhân viên: Du lịch, Teambuildding, Tiệc tất niên, …

Thu hút, tuyển dụng và tuyển chọn nhân viên: 20%

 • Phối hợp thực hiện các hoạt động Employer branding và thu hút nguồn ứng viên phục vụ cho các hoạt động tuyển dụng.
 • Thực hiện các hoạt động tuyển dụng và tuyển chọn nhân viên phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan
 • 3-5 năm kinh nghiệm ở vị trí Đào tạo; Học hỏi và Phát triển
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 • Khả năng phân tích nhu cầu đào tạo
 • Năng lực tổ chức và điều phối khóa học
 • Có tư duy học hỏi và phát triển
 • Năng lực phân tích và giải quyết vấn đề
 • Làm việc chủ động, Tập trung vào hiệu quả công việc
 • Kinh nghiệm làm việc ở môi trường sản xuất là lợi thế.

Application

Địa chỉ : Lô B2/1-6, Đường VL2, Xã Long Hiệp, Bến Lức, Long An, Việt Nam
Email: HR.Information@TKMB.com.vn
Điện Thoại: (+84 272) 363 8980