Lịch sử hình thành

Quy trình sản xuất - TKMB

Quy trình sản xuất - DICA

DICA Printing

Rotogravure Printing Company – Produce Printed Film

Quy trình sản xuất - W&W

Warp & Weft

PP Woven Fabric Manufacturer

Sơ đồ khu vực

Cấu trúc tổ chức

Cơ cấu chức năng

Phân cấp nhân sự

Copyright 2020 © All rights Reserved. Design by TKMB